Kayıt Çalışmaları


Trio Grup Klinik AraştırmaTürkiye' de 32 merkezde 32.000 hastayı kaydettiğimiz kayıt çalışmamızı 2015 de başarıyla sonlandırmış bulunmaktayız. Tüm endikasyonlarda, farklı örneklem büyüklükleri ile yapmış olduğumuz kayıt çalışmalarımız başarıyla sonlanmış ya da devam etmektedir.


Hızlı Arama

Trio Grup CRO

2016 yılında, ekibimizin görev aldığı klinik/gözlemsel çalışmalarımıza dair ASCO, ESMO ve ESH kongrelerine kabul edilen 12 posterimiz oldu.