CRF / Protokol / ICF Yazım ve Dizayn


Trio Grup Klinik AraştırmaTüm çalışma türleri için, ideal kullanım ve ilgili mevzuta uygun şekilde CRF/ Protokol ve ICF (BGOF) yazımı ve tasarımı ilgili departmanımızca sağlanmaktadır. Uluslararası çalışmalarda ICF in bakanlığımız mevzuatına uygun olmaması halinde gerekli düzeyde adaptasyonu sağlanmaktadır.


Hızlı Arama

Trio Grup CRO

2016 yılında, ekibimizin görev aldığı klinik/gözlemsel çalışmalarımıza dair ASCO, ESMO ve ESH kongrelerine kabul edilen 12 posterimiz oldu.