Tecrübelerimiz


Trio Grup Klinik Araştırma • Onkoloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Endokrinoloji
 • Kardiyoloji
 • Çocuk Hastalıkları
 • Hematoloji
 • Nefroloji
 • Gastroenteroloji
 • Geriatri
 • Dermatoloji
 • Beyin Cerrahi
 • Nöroloji
 • Göz Hastalıkları
 • Psikiyatri
 • Ortopedi
 • Radyasyon Onkoloji
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Romatoloji

Tamamlamış Olduğumuz Çalışmalar

Klinik Araştırmalar 16 Çalışma
Gözlemsel İlaç Çalışmaları 42 Çalışma
Tıbbi Cihaz Çalışmaları 2 Çalışma
Merkez Yönetimi (Saha Koordinatörleri, Hemşirelik Hizmeti) (Tüm Türkiye'de yerleşik personel ağı ile)
Elektronik Veri Depolama 5 Çalışma
Erken Erişim Programları 2 Çalışma

Uzmanlık Alanlarımız

 • Protokol / CRF/ ICF yazımı ve Dizaynı, Adaptasyonu
 • Site Fizibilite Hizmetleri
 • Sağlık Bakanlığı / Etik Kurul Başvuru Dosyalarının Hazırlanması Sunumu ve Takibi
 • Kamu Hastaneleri Birliği Prosedürlerinin Sağlanması
 • Klinik Araştırma Sözleşmeleri (CTA) Takibi
 • On Site / Remute Monitorizasyon
 • Saha Koordinatörü Hizmetleri ( Merkez Organizasyonu)
 • Proje Yönetimi
 • Araştırıcı Toplantısı / Kongre/ Bilimsel Komite ?vs. Toplantıları
 • Veri Yönetimi (paper based CRF, e-CRF)
 • Tıbbi Yazım ( Abstract, makale, CSR yazımı)
 • İstatiksel Analiz


Hızlı Arama

Trio Grup CRO

2016 yılında, ekibimizin görev aldığı klinik/gözlemsel çalışmalarımıza dair ASCO, ESMO ve ESH kongrelerine kabul edilen 12 posterimiz oldu.