Veri Yönetimi ve İstatistik


Trio Grup Klinik Araştırmaİstatistik uzmanlarımızın görev aldığı departmanımız, gerektiği durumlarda ülkemizin önde gelen akademisleri/uzmanları ile işbirliği yaparak çalışmaktadır.

Elektronik veri depolamada, verilerin güvenlikli teknoloji ile korunması önem arzetmektedir.

Verilerin gerekli veri tabanlarında çift veri girişi ile kaydedilmesi, query oluşturulması ve yönetimi; firmamız SOP de belirlenmiş olup, maksimum titizlikte sağlanmaktadır.


Hızlı Arama

Trio Grup CRO

2016 yılında, ekibimizin görev aldığı klinik/gözlemsel çalışmalarımıza dair ASCO, ESMO ve ESH kongrelerine kabul edilen 12 posterimiz oldu.